Sertifikati za potpisivanje elektronske pošte

Sertifikati za zaštitu elektronske pošteod globalnog poverenja

Entrust Secure Email sertifikati su S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions) sertifkati od globalnog poverenja koji organizacijama i pojedincima omogućavaju šifrovanje i digitalno potpisivanje elektronske pošte i drugih dokumenata.

Kako S/MIME Email sertifikati rade?

Entrust sertifikati za zaštitu elektronske pošte, takođe poznati kao S/MIME sertifikati (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions), pružaju najveći nivo sigurnosti i zaštite vaše elektronske komunikacije omogućavajući digitalno potpisivanje i enkripciju email-ova i priloga email-ova. Enkripcija podrazumeva da je čitanje email-a dozvoljeno isključivo primaocu kojem je namenjena elektronska pošta. S druge strane, digitalnim potpisivanjem stavlja se do znanja osobi koja prima email da je on poslat baš od pošiljaoca koji je naznačen u email-u i da je sadržaj u neizmenjenom obliku u odnosu na onaj koji je prvobitno poslat.

Entrust sertifikati za ličnu zaštitu elektronke pošte

 • Namenjeni su ličnim potrebama gde je neophodno zaštititi privatnost, autentičnost elektronske komunikacije koja podrazumeva i integritet poruka
 • Ostvaruju poverenje klijenata u browser-u i na email-u
 • Sprečavaju pojavljivnje prozora sa upozorenjima o nedovoljnoj bezbednosti prilikom provere potpisa email-a.
 • Pružaju obaveštenja o isteku sertifikata i na taj način sprečavaju da do isteka dođe iznenadno.
 • Pružaju digitalno potpisivanje kako bi se dokazalo da nije došlo do izmene email-a i priloga koji sadrži.

Prednosti:

 • Koriste OV (validacija organizacije) u kombinaciji sa verifikacijom krajnjeg korisnika, a sam dokaz o tome da sertifikat postoji, pruža visok nivo uverenja o autentičnosti identiteta.
 • Uspostavljaju poverenje između email klijenta i browser-a, i time sprečavaju pojavljivnje prozora sa upozorenjima o nedovoljnoj bezbednosti prilikom provere potpisa email-a.
 • Omogućeno neograničeno i fleksibilno ponovno izdavanje sertifikata u slučaju da korisnici izgube svoju lozinku ili promene računar.
 • Pružaju obaveštenja o isteku sertifikata i na taj način sprečavaju da do isteka dođe iznenadno.
 • Obezbeđuju fleksibilne opcije podrške prilagođene vašim potrebama.
 • Pružaju digitalno potpisivanje kako bi se dokazalo da nije došlo do izmene email-a i priloga koji sadrži.
 • Autentikacija komunikacije putem email-a.
 • Održavanje privatnosti email-a.
 • Jačanje poverenja sa digitalnim ID-evima koji proizilaze iz verifikovanih email adresa i organizacija.
 • Ukidanje digitalnih legitimacija odmah pri odlasku osobe iz organizacije. Na taj način se obezbeđuje da osobe van organizacije više nisu u mogućnosti da se digitalno potpisuju kao zaposleni.
 • Podržavaju internacionalne X.509 standarde kako bi se osiguralo da digitalni ID-evi mogu da se koriste u kompatibilnim aplikacijama.

 

Koje email aplikacije podržavaju SMIME sertifikate?

Nažalost, većina webmail aplikacija (OWA, Gmail, Hotmail, Yahoo) ne podržava SMIME sertifikate, međutim većina desktop email aplikacija, uključujući i ove u nastavku,
podržavaju email sertifikate:

 • Microsoft Outlook
 • Outlook Express
 • Mozilla Thunderbird
 • Apple Mail

Dodatne prednosti i karakteristike

Karakteristike individualnih Entrust sertifikata za zaštitu email-ova

 • SHA-1 ili SHA-2 mogućnost potpisivanja
 • Podržavaju ih S/MIME kompatibilne email aplikacije kao npr. Microsoft Outlook/Express, Mozilla Thunderbird, Apple Mail itd.
 • Digitalno potpisivanje ili enkripcija email-ova sa S/MIME sertifikatima
 • Povoljno rešenje za potpisivanje email-a i enkripciju
 • Notifikacije o isteku
 • Jednostavna online kupovina
 • Trajanje sertifikata: 1 godina
 • Verifikacija email adresa
 • Brzo izdavanje

Karakteristike korporacijskih Entrust sertifikata za zaštitu email-ova

 • Automatski bekap svih ikada korišćenih ključeva obezbeđuje dekripciju podataka, čak i nakon promene mašine ili obnavljanja sertifikata
 • Minimalna kupovina: 5 sertifikata
 • Učitavanje sertifikata preko web-a uz ovlašćenje administratora
 • Moguć opoziv sertifikata
 • Neograničen broj ponovnih izdavanja
 • Jednostavna kupovina uz konsultacije sa našim ekspertima
 • Trajanje sertifikata: 1-3 godine
 • Validacija organizacije (OV): verifikacija email adresa i individual verifikacija